Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

02-01-2019

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działki położone w Biłgoraju przy ul. Piłsudskiego.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  „Łada”  w Biłgoraju ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działki
nr 42/4 arkusz mapy 43 o powierzchni 268 m²
nr 43/6 arkusz mapy 43 o powierzchni 299 m²
nr 44/5 arkusz mapy 43 o powierzchni 607 m²
nr 45/5 arkusz mapy 43 o powierzchni 418 m²
położone w Biłgoraju przy ul. Piłsudskiego.

» zobacz więcej
01-01-2019

ZMIANA STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ Łada” w Biłgoraju zawiadamia, że zgodnie z „Ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” oraz uchwałą Rady Miasta Biłgoraj od 1 lipca 2013 roku obowiązuje rozliczenie odpadów komunalnych od liczby osób zamieszkałych w danym lokalu.
 

» zobacz więcej
05-12-2018

Planowana wycinka drzewa przy ulicy Widok 8 w Biłgoraju.

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju informuje mieszkańców budynku przy ulicy Widok 8 w  Biłgoraju , że zamierza wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Biłgoraj o wyrażenie zgody na nieodpłatne wycięcie drzewa: świerk – 3 szt.  rosnące  przy budynku Widok 8.

» zobacz więcej
21-11-2018

Przetarg na wymianę wodomierzy lokalowych w zasobach Spółdzielni.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Na dostawę i wykonanie wymiany ok. 5765 szt. wodomierzy lokalowych zimnej i ciepłej wody z modułem radiowym w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju.

» zobacz więcej

Biuletyn Spółdzielni

60 lat Spółdzielni Mieszkaniowej "Łada" w Biłgoraju » zobacz więcej

Biuletyn Spółdzielni

50 lat Spółdzielni Mieszkaniowej "Łada" w Biłgoraju » zobacz więcej

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łada" w Biłgoraju

ul. 3 Maja 40
23-400 Biłgoraj

tel. 84 688 29 30

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00